Onay Metni

Bayer Türk Kimya Sanayi Limited Şirketi (“Bayer”), kendisine ait www.priorinintense.com sitesinde (“Site”) ziyaretçilerine daha iyi hizmet vermek ve size özel reklam sunmak amacıyla belirli kişisel verilerinizi işlemektedir. İşbu Onay Metni ile toplanılan kişisel verilerin ne şekilde kullanıldığı açıklanmaktadır.

Hangi bilgilerinizi toplamaktayız?

Kullanıcıya ait IP adresi bilgisi, Site üzerinde gerçekleşen kullanım ve gezinme bilgileri, ilgi alanları, beğeniler, ürün ve hizmet bilgileri ile cihaz ve internet tarayıcısı gibi teknik bilgileri toplamaktayız.

Bilgileriniz, Site’yi ziyaret ettiğinizde Site üzerinde bulunan etiketler ve çerezler aracılığıyla toplanacaktır.

Bilgilerinizi ne şekilde kullanmaktayız?

Bilgileriniz Site üzerinde hangi ürün ve/veya hizmetler ile etkileşime girdiğiniz, hangi davranışları gösterdiğinizi anlamak ve kategorize edebilmek amacıyla kullanılabilecektir. Böylece ilgilenebileceğiniz içeriklerin, ürün ve hizmetlerin size sunulması amaçlanmaktadır.

Bunun dışında Site üzerinden gerçekleştirdiğiniz işlemlere ait bilgiler, Bayer’in yükümlülüklerini ifa, Site’nin kullanılabilirlik, performans ve etkinliğini artırmak, kullanıcı profili oluşturmak, istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

Kişisel verileriniz, hukuken gerekli olduğu sürelerle sınırlı olarak saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, saklanma sebeplerinin ortadan kalkması ile silinmektedir.

Bilgilerinizi kimlerle paylaşmaktayız?

Bilgileriniz, Site’ye girdiğiniz anda otomatik olarak bilgilerinizi işleyen Xaxis’e ait bir portala yönlendirilmektedir. Bu portalda toplanan bilgileriniz üçüncü kişi gerçek ve tüzel kişilerle sadece yukarıda bahsedilen amaç ve kapsamda yer alan hizmetlerin sunulabilmesi destek ve hizmet alınan kişilerle paylaşılabilecektir. Bilgileriniz ayrıca anonim hale getirilmek koşulu ile üçüncü kişilerle paylaşılabilir. Bilgileriniz Xaxis’in genel veri merkezinin bulunduğu Almanya’da tutulabilecek veya yukarıdaki amaç ve kapsam ile sınırlı olarak üçüncü ülkelerde saklanabilecek veya işlenebilecektir.

Bilgilerinize erişme, düzeltme ve diğer haklarınız

Bilgilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, yurtiçinde veya yurtdışında verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış olması hâlinde verilerin düzeltilmesini, ilgili mevzuatta öngörülen koşullar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini, düzeltme/silme/yok etme işlemlerinin verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, ayrıca sizinle iletişime geçilmesine engel olunmasını talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Bilgilerinizin Güvenliği

Bayer, bilgilerinizin hukuka aykırı işlenmesini önlemek, bilgilerinize hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve muhafazasını sağlamak amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır.

Bizimle nasıl iletişime geçebilirsiniz?

Onay Metni’ne veya topladığımız bilgilerinize ilişkin sorularınız ve talepleriniz olması halinde, bizimle https://www.bayer.com.tr/tr/SSL/bize-ulasin.php üzerinden iletişime geçebilirsiniz.

"Yukarıda yer alan Bilgilendirme Formu’nu okudum ve kabul ediyorum." diyorsanız lütfen sayfanın en altında bulunan alandan "Evet, kabul ediyorum" butonuna tıklayınız.